درباره سیستم ایکس ایران

سیستم ایکس به عنوان یک شرکت تخصصی پوشش R * D که متخصص در صنعت هوافضا است، آغاز شد. پوشش هایی برای امثال Sikorsky، Bombardier و .همچنین خطوط هوایی غالب در سطح بین المللی ایجاد شده است